PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĘ NASZYCH ORGANÓW WYKONANĄ  PRZEZ
DR TOMASZA GŁCHOWSKIEGO Z AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
ORAZ TEGO CO TRZEBA ZROBIĆ ABY BYŁY ONA PRAWDZIWĄ PERŁĄ

 

 

Organy w kościele opieki Św. Józefa (dawniej 11 tys. Dziewic) zostały wybudowane przez znakomitą niemiecką firmę organmistrzowską Wilhelma Sauera. W swym pierwotnym założeniu posiadały 54-głosy i trakturę pneumatyczną-tłoczącą.

Działania wojenne zniszczyły instrument w stopniu bardzo poważnym. Po wojnie instrument uruchomiono w takim wymiarze, by zapewnić organom wystarczającą sprawność liturgiczną.

W r. 1972 (w związku z przebudową pomieszczenia za organami) rozpoczęto prace remontowe instrumentu, których efekt dostrzegamy w instrumencie obecnie. Zapewne podczas tych prac dokonano kilku poważnych ingerencji, m.in. zmieniono trakturę instrumenty, zmieniono usadowienie jego poszczególnych elementów, dokonano zmian w dyspozycji (w stylu i klimacie brzmienia obowiązującym przy tego typu pracach, w tamtym okresie).

Po dokonaniu oględzin organów stwierdzam, że wartość brzmieniowa organów oraz zastosowanych w nich rozwiązaniach konstrukcyjnych wiatrownic, lokuje wspomniany instrument na wysokiej pozycji w instrumentarium Wrocławia i Regionu. Cechą szczególną, a zarazem najistotniejszą dla tej opinii jest ogólnie brzmienie organów. Charakteryzuje się ono szlachetnością głosów pryncypałowych, zróżnicowanych fletów i miękkością głosów smyczkujących. Całość uzupełniają wyraziste głosy językowe.

Niestety obecnie organy wymagają kompleksowej renowacji. Pod okiem organmistrza należy zdemontować poszczególne elementy instrumentu (piszczałki, wiatrownice, elementy prospektu, itp., itd.) i dokonać przede wszystkim czyszczenia organów oraz zabezpieczenia wspomnianych elementów przed korozją i drewno jadami. Koniecznością jest wymiana obecnego systemu sterującego (traktura gry) na współcześnie stosowaną trakturę elektryczną z programatorem rejestrów tzw. Setzerem. Następnie poszczególne elementy sekcji brzmieniowej należy odpowiednio ustawić na chórze, co wiąże się z korektą ustawienia poszczególnych wiatrownic. Wymianie powinien ulec również system powietrzny organów. Całości renowacji dopełni ponowna intonacja i strojenie organów.

Dopiero po przeprowadzeniu wspomnianych prac będzie można docenić w pełni wartość wspomnianych organów i cieszyć się z doskonałego instrumentu, który nie tylko rozbrzmiewać będzie podczas liturgii, lecz również wzbogaci organowe życie muzyczne Wrocławia.

Dr Tomasz Głuchowski

Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego

We Wrocławiu

 

W OSTATNIM CZASIE ZOSTAŁY WYMIENIONE  (W NIEWIELKIEJ CZĘŚCI PRZY UDZIALE DARCZYŃCÓW) DMUCHAWA I PRZEPUSTNICA. NASTĘPNYM ETAPEM DO KTÓREGO SIĘ PRZYGOTOWUJEMY JEST  WYMIANA OBECNEGO SYSTEMU STERUJĄCEGO (TRAKTURA GRY) NA WSPÓŁCZEŚNIE STOSOWANĄ TRAKTURĘ ELEKTRYCZNĄ, O CZYM WSPOMINAŁ PAN DR TOMASZ GŁUCHOWSKI. NIESTETY SĄ TO OGROMNE KOSZTA.

NIESTETY NIE UDAŁO SIĘ NAM POZYSKAĆ DOTACJI, DLATEGO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC W SFINANSOWANIU RENOWACJI NASZYCH ORGANÓW.

MOŻNA TO UCZYNIĆ POPRZEZ WPŁATĘ NA PODANE PONIŻEJ KONTO Z DOPISKIEM "ORGANY"

ZA WSZELKĄ POMOC, TĄ MATERIALNĄ I WSPARCIE MODLITEWNE TEGO DZIEŁA SKŁADAMY JUŻ TERAZ SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

 

KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH UL. OŁBIŃSKA 1, 50-259 WROCŁAW

Ing Bank Śląski

46 1050 1575 1000 0022 2189 2751

 

 

KALENDARIUM      SAUER PRZED WOJNĄ        SAUER PO PRZEBUDOWIE      

 MUZYCZNA KARTA Z KALENDARZA I        MUZYCZNA KARTA Z KALENDARZA II            MUZYCZNA KARTA Z KALENDARZA III   

GALERIA

 

 

KONTAKT POD ADRESEM

organy.karmelici.wroclaw@gmail.com